I kølvandet på Bestyrelsesbarometer 2017 får du formand for bestyrelsen på SOPU og næstformand i B-SOSU Nanna Højlunds bud på indsatser for bestyrelsesarbejdet i SOSU-regi.

Hvad er den vigtigste opgave for bestyrelserne den kommende tid? 

”Vi skal sikre elever nok til arbejdsmarkedet. Det er rigtig vigtigt, at vi har strategiske diskussioner i bestyrelserne om, hvordan vi skaffer nok elever til at imødekomme arbejdsmarkedets behov. Det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på arbejdsmarkedets parter og behovene hos arbejdsgiverne. Desuden skal vi tiltrække ikke bare nok, men også de rigtige elever, som kan og vil uddannelserne. Det betyder, at vi skal være gode til at forklare, hvad uddannelserne går ud på.”

Hvad skal der til for at sikre nok elever – og de rigtige?

”Vi skal holde stærk kontakt til praktikpladserne, det vil sige arbejdsgiverne. Vi skal være i dialog med arbejdsgiverne om de faglige udfordringer, de oplever i forhold til uddannelserne. De kender jo eleverne i praksis. Det kan være små ting, der er afgørende for at kunne levere den rigtige arbejdskraft, og det giver enormt meget spændende input, som kan drøftes i undervisningskredsene. For eksempel at synliggøre det fagprofessionelle sprog allerede på skolen.

”På SOPU arbejder vi med at være mere synlige som bestyrelse og skole over for praktikpladserne og de praktikansvarlige. De skal vide, at de kan komme til os, men vi skal også tage initiativ og ikke vente på, at de kontakter os. Ved tæt kontakt med arbejdsgiver kan vi gøre gabet mellem skole og praktik mindre og dermed mindske frafaldet.”

Hvad skal bestyrelserne fokusere på internt?

”Kommunalvalget i november i år kan betyde ændringer i bestyrelserne. Vi skal være sikre på, at vi tiltrækker og får de rigtige kompetencer i vores bestyrelser. Vi skal tage godt imod nye bestyrelsesmedlemmer og sikre at der sker en god og ordentlig overlevering: Hvad har vi arbejdet med? Hvad skal vi blive bedre til?”

“Det er vigtigt at forstå og sætte pris på forskelligheden i bestyrelsen. Vi skal skabe et rum, hvor vi kan tale sammen ud fra de forskelligheder, der er. Vi vil jo det samme: Skabe rammerne for de bedste uddannelser. Jeg er selv gået ind i bestyrelsesarbejdet, fordi jeg har en kæmpe kærlighed til SOSU-uddannelserne. Faget skal ”længere frem i bussen”, som en stærk vekseluddannelse, der leverer dygtige faglærte, som kan rigtig mange ting.”

Læs også

Bestyrelsesbarometer 2017: Status og udvikling på SOSU-området
Se Bestyrelsesbarometer 2017 (pdf)