På SOSU Nord er der al mulig grund til at smile i disse dage. Arbejdstilsynet har netop tildelt Social- og sundhedsskolen i Aalborg en flot grøn smiley, som kulminationen på en fælles indsats imod et bedre arbejdsmiljø efter nogle år med store udfordringer.

Pressemeddelelse fra SOSU Nord den 28. juni 2017

For få år siden oplevede SOSU Nord lidt af et stormvejr hvad angår arbejdsmiljøet. Efter længere tids uro gik den daværende direktør af i januar 2016. De de faglige organisationer, bestyrelsen og ledelsen med Lene Kvist som konstitueret direktør i spidsen, enedes om at iværksætte en handlingsplan for at genoprette især det psykiske arbejdsmiljø på skolen.

Uanmeldt besøg fra Arbejdsmiljøtilsynet var startskuddet

I december 2015 aflagde Arbejdstilsynet et uanmeldt besøg på SOSU Nord. Besøget affødte en række påtaler og forslag til forbedringer, en aftale om et opfølgende besøg i marts 2016 samt en række medarbejderinterviews.

I juni 2016 tiltrådte Lene Kvist som direktør for SOSU Nord. Som en af sine første og største opgaver fortsatte hun, sammen med ledelse og medarbejdere og i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet, de faglige organisationer og bestyrelsen, med at dreje arbejdsmiljøet på skolen i en bedre retning.

Resultatet af den hårde indsats blev tydelig allerede i december 2016, hvor resultaterne af arbejdspladsvurderingen for hele året forelå. Der var tale om en markant forbedring af arbejdsmiljøet sammenlignet med året før. I 2015 havde kun 30% af SOSU Nords medarbejdere vurderet, at skolen havde et godt eller relativt godt psykisk arbejdsmiljø. Det tal steg til hele 86% i 2016-vurderingen.

Ny arbejdsmiljøstruktur en del af løsningen

Et af forslagene fra Arbejdstilsynet var blandt andet at gentænke arbejdsmiljøstrukturen.  Det er netop, hvad arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse har knoklet med i 2016. Efter at have lavet en ny samarbejdsaftale, trådte den nye arbejdsmiljøstruktur i kraft i januar 2017. Med nyvalgte og genudpegede medlemmer og en radikalt ændret mødestruktur, som er præget af langt større medarbejderinddragelse end tidligere.

“Det har været et stort arbejde, hvor vi blandt andet har valgt at reorganisere os og lave en ny samarbejdsaftale,” siger næstformanden for samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget på SOSU Nord, Mette Cassøe.

“Det skaber en tydelig struktur, og det sikrer, at arbejdsmiljøstrukturen er forankret rigtigt i forhold til ledelsen.”