Danske SOSU-skoler og B-SOSU holdt fælles årsmøde den 22.-23. maj 2017 i Horsens. Knap 90 engagerede deltagere mødte op til to dage med input fra både praksis og forskningens verden, faglige debatter og hyggeligt samvær.   

 

 

 

 

 

Download oplæg


God personaleledelse i en omstillingstid

Skolernes vilkår er under forandring. Hvordan møder vi udfordringerne, der kommer af dette, og hvilke kompetencer skal vi selv og vores institutioner have? Det satte Managing Partner Søren Barlebo Rasmussen fra Mobilize Strategy Consulting fokus på.
Søren Barleboos oplæg


Omsorgsdinosaur eller rehabiliteringshaj

Forandringens vinde blæser også ind over social- og sundhedsfaget og dermed i forhold til de kompetencer som social- og sundhedsmedarbejdere skal tilegne sig både for at kunne udføre deres arbejde og i samarbejdet med andre faggrupper. Betyder det mere ensretning eller også mulighed for nuanceret faglig dialog? Det belyste ph.d.-stipendiat Maya Christiane Flensborg Jensen fra Institut for Organisation på Copenhagen Business School.
Maya Christiane Flensborgs oplæg Jensen


Hvordan skaber vi verdens næstbedste erhvervsuddannelser i Danmark?

Hvordan kan vi ændre vores system, hvis det skal blive mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse? Det var temaet for oplægget fra direktør for Kubix, Bruno Clematide, der har stor indsigt i, hvordan andre lande og især Schweiz har valgt at indrette deres erhvervsuddannelsessystemer.
Bruno Clematides oplæg


Elev på en social- og sundhedsskole

Frederik Lucas Wejland fra Landselevbestyrelsen under FOA og pædagogisk assistent elev på SOSU Sjælland gav indsigt i, hvordan det er at være elev på en social- og sundhedsskole.
Frederik Lucas Wejlands oplæg

 

Erhvervsuddannelserne i dag og i morgen

Hvad er der på Undervisningsministeriets radar i forhold til erhvervsskoleområdet og i særdeleshed i forhold til SOSU-skolerne? Billedet blev tegner af kontorchef i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Maria Nørby.
Maria Nørbys oplæg

 

Det faglige løft og den livslange læring – fremtidens krav til kompetencer

Der er mange bud på samspillet mellem EUD, AMU og de øvrige videre- og efteruddannelsesaktiviteter (VEU). Vi afventer ekspertgruppens udspil om en reform af VEU-systemet. Institutbestyrer, ph.d., Mads Peter Klint, Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) gav bud væsentlige aspekter for social- og sundhedsområdet.
Mads Peter Klints oplæg 

Uddannelse, der motiverer

Vi skal blive endnu bedre til at fastholde og motivere eleverne, men hvordan? Hvilke virkemidler skal vi bruge over for de unge, og kan de samme virkemidler bruges på de voksne elever? Adjunkt og ph.d. Arnt Vestergaard Louw fra Center for Ungdomsforskning kom med betragtninger og eksempler til brug i den pædagogiske praksis.
Arnt Vestergaard Louws oplæg