Bestyrelsesbarometer 2017 er nu på gaden. Her kan du læse hovedpointer for både SOSU-skolerne specifikt og generelt på tværs af institutionerne.

11 bestyrelsesformænd og 11 ledere fra SOSU-skolerne har deltaget i undersøgelsen. Rapporten belyser status og udviklingsperspektiver for bestyrelsesarbejdet på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner. Bestyrelsesbarometer 2017 er udarbejdet af Tænketanken DEA og analysevirksomheden PLUSS.

Udvalgte hovedresultater på SOSU-området

 • Flere yngre og kvinder
  Andelen af kvindelige bestyrelsesformænd og andelen af bestyrelsesformænd mellem 30 og 39 år er steget. For begge gælder, at tallet i 2016 var 9 procent mod 0 procent i 2013. Andelen af kvindelige ledere var 73 procent i 2016 sammenlignet med 64 procent i 2013.
 • Vigende gensidighed i samspillet med ministeriet
  18 procent af formændene og 9 procent af lederne oplever, at samspillet med ministeriet i høj eller nogen grad er præget af gensidighed. I 2013 lå andelen på omkring 50 procent. Desuden oplever især bestyrelsesformændene, at ministeriet ikke bruger bestyrelserne som strategisk indgang til skolerne.
 • Mere snævert ledelsesrum og manglende forståelse for ledelsesudfordringer
  Der er sket et fald i både bestyrelsesformænds (fra 82 til 64 procent) og lederes (fra 64 til 56 procent) oplevelse af, at de rammer, som ministeriets sætter, i høj eller nogen grad giver et passende ledelsesrum. Over halvdelen af bestyrelsesformændene og næsten tre ud af fire ledere mener, at ministeriet i mindre grad eller slet ikke har forståelse for skolernes ledelsesmæssige udfordringer.
 • Bestyrelsernes kompetencesammensætning
  Generelt vægtes økonomi-, bestyrelses-, ledelses- og uddannelseskompetence. En GAP-analyse i rapporten viser, at der på SOSU-skolerne er væsentlige forskelle på ønskede og tilstedeværende kompetencer.

Mere om undersøgelsen

Resultater generelt for alle uddannelsesinstitutioner

 • Bestyrelsesformændene er fortsat ”modne mænd”.
 • Det største fokus er økonomi. Formænd og ledere har også stort fokus på videreudvikling af vision, strategi mm.
 • Samspillet mellem ministeriet og institutionerne er i endnu mindre grad end tidligere er præget af gensidighed.
 • Ledere og formænd vurderer, at de med effektiv beslutningstagen skaber størst værdi for institutionerne, men også ved at tilføre unik viden og erfaring.
 • Flere bestyrelsesformænd forholder sig aktivt til udpegningen af bestyrelsesmedlemmer gennem dialog med parter om kompetencebehov.

Udviklingsperspektiver generelt for alle uddannelsesinstitutioner

 • Styrket samspil med ministeriet, der blandt andet kan styrke uddannelsernes evne til at håndtere omfanget af stadigt hastigere forandringer.
 • Fornyet fokus på bestyrelsernes værdiskabelse.
 • Øget fokus på mangfoldighed i bestyrelserne med særligt fokus på køn og alder.
 • Proaktiv rekruttering af bestyrelsesmedlemmerne ud fra kortlægning af bestyrelsernes kompetencebehov.

Læs også

Find Bestyrelsesbarometer 2017 her
Interview med næstformand i B-SOSU om fremtidens bestyrelsesarbejde