Gennem forløb, der både styrker sprog og fagkundskaber, har SOSU-uddannelserne haft succes med at inddrage flygtninge og indvandrer i samfundet og gøre dem selvforsørgende.

Cirka 30 % af alle beskæftigede i social- og sundhedssektoren i Københavns Kommune har anden etnisk baggrund end dansk. SOSU-uddannelserne har nemlig haft stor succes med at tiltrække denne gruppe af borgere, opkvalificere dem sprogligt og fagligt og gøre dem til en del af det danske samfund og arbejdsmarked.

Store krav til sproglig formåen

I lyset af LO og DA’s seneste flygtningeudspil vil Danske SOSU-skoler supplere debatten med et forslag. Forslaget går på et 20-ugers introduktionsforløb i SOSU-regi. Forløbet kan løfte både sproglige og faglige kompetencer hos flygtninge og indvandrere. Det mener Danske SOSU-skoler er essentielt, når det gælder den borgernære service.

”En stor del af SOSU-faget handler om den nære faglige relation til ældre eller syge borgere. Det stiller helt særlige krav til både de sproglige og faglige kompetencer at tage ud til demente Fru Hansen og hjælpe hende med at komme i tøjet. Det kan vores forløb understøtte”, siger Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler.

Opfordring til arbejdsmarkedets parter

Foreningen melder forløbet ud som et bidrag til udfordringerne med det øgede antal af flygtningen og indvandrere, der kommer til Europa lige nu.

”Erhvervsuddannelsesreformen forhindrede, at vi kunne tilbyde særlige forløb til mennesker, der havde dansksproglige udfordringer. Det er bydende nødvendigt, at trepartsforhandlingerne munder ud i, at vi igen kan tilbyde forløbene. På den måde kan vi udnytte arbejdsressourcerne til fulde og samtidig sikre, at der er kompetent arbejdskraft i social og sundhedssektoren”, siger formanden.

Læs også

Læs mere om uddannelserne

Notat om trepartsaftalen 2016