Flere end 300 elever på de danske social- og sundhedsskoler har grebet en helt ny mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag.

Det viser social- og sundhedsskolernes nye opgørelse fra august i år over optagede elever på den nye retning, EUX Velfærd.

Skoleåret begyndte i august på social- og sundhedsskolerne. Samtidig lød startskuddet til en helt ny retning, EUX Velfærd. Den nye retning giver eleverne mulighed for at supplere uddannelsen som social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent med gymnasiale fag. Den mulighed har flere end 300 elever valgt at benytte sig af.

Formålet med EUX Velfærd er at tiltrække en ny målgruppe af elever. Elever, som har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, der giver dem studiekompetencer og endnu flere muligheder for senere uddannelse. Samtidig støtter og udvikler den elevernes evne til at indgå i de nære relationer i hjemmeplejen, på plejehjemmene, hospitalerne, børneinstitutionerne osv.

“Vi uddanner til job og livskvalitet. Skolernes mål er først og fremmest at udvikle dygtige faglærte, der er parate til de enorme udfordringer, som venter fremtidens medarbejdere i social- og sundhedssektoren. For eksempel omstilling til ny teknologi. Derfor er det vigtigt at understrege, at alle er jobklar direkte efter endt uddannelse og har kompetencerne til at bidrage til velfærdssamfundet. Hvad enten de vælger EUX eller ej”, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

Det er positivt, at så mange elever har valgt at supplere deres erhvervsuddannelse med studiekompetencer, der giver dem rigtig mange muligheder fremover. Skolerne glæder sig til at understøtte eleverne i at nå deres mål, fortsætter han.

“Men hvis EUX Velfærd skal blive en succes, kræver det et tæt samarbejde med arbejdsgiverne – kommunerne regioner og private – om at sikre, at alle elever får en uddannelsesaftale”, slutter Jeppe Rosengård Poulsen.

 

Hvad er EUX Velfærd?

 

  • EUX Velfærd er en erhvervsuddannelse, hvor du samtidig har gymnasiale fag.
  • Der er to sundhedsfaglige EUX-uddannelser, som tilsammen går under betegnelsen EUX Velfærd: EUX Social- og sundhedsassistent og EUX Pædagogisk assistent.
  • Uddannelserne udbydes på landets social- og sundhedsskoler.
  • Alle elever begynder på et grundforløb i et år. Herefter vælger du, om du vil færdiggøre din uddannelse enten som social- og sundhedsassistenter med EUX eller som pædagogiske assistenter med EUX.
  • Det kræver en praktikpladsaftale at gøre uddannelsen færdig.
  • EUX-Velfærd skifter mellem skole- og praktikperioder.
  • EUX-uddannelsen til pædagogisk assistent varer samlet set 4 år.
  • EUX-uddannelse til social- og sundhedsassistent varer i alt 4, 9 måneder og 3 uger.

Se også

Læs mere om alle SOSU-skolerners uddannelser