Danske SOSU-skoler har udarbejdet et notat om trepartsaftalen august 2016, der blev indgået mellem parterne den 19. august.

Aftalen omhandler såvel praktikpladsproblemet på erhvervsrettet grunduddannelse (EUD/EUV) som styrkelse af voksen, efter- og videreuddannelse (VEU) samt arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Notatet giver kort overblik over de dele af aftaleteksten, der kan have betydning for SOSU-området.

Læs hele notatet (PDF)

 

Se også

Notat vedr. forslag til finanslov 2017