Stadig færre elever på erhvervsuddannelserne får en aftale om praktikplads. SOSU-området står for det største fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Kurven kan knækkes, men det kræver, at alle partner gør en indsats. Det mener formand for Danske SOSU-skoler Jeppe Rosengård Poulsen.

Over hele linjen oplever erhvervsskolerne i Danmark et fald i aftaler om praktikpladser. Det viser Undervisningsministeriets nye tal for praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne. Størst er faldet på SOSU-området. Her er der fra maj 2015 til maj i år sket et fald i indgåede uddannelsesaftaler på 26 % på SOSU-området mod et generelt fald på 3 % for alle erhvervsuddannelser. Det helt store fald er sket inden for de sidste tre måneder. Her er der på SOSU-området indgået 39 % færre uddannelsesaftaler, mens det generelle fald er på 8 %.

Faldet i indgåede uddannelsesaftaler skal ses i lyset af markant færre ansøgere til SOSU-skolerne. Den tendens skal vendes nu. Det mener formand for foreningen Danske SOSU-skoler og direktør på SOSU Nykøbing Falster Jeppe Rosengård Poulsen.

“Både som forening og ude på skolerne gør vi et stort arbejde for at tiltrække flere elever til SOSU-skolerne og at skabe det positive image om faget, som det fortjener. Men det er afgørende, at parterne støtter op om indsatsen og hjælper med at gøre det attraktivt at vælge en uddannelse inden for SOSU-faget. Blandt andet er det nødvendigt med en flerårig dimensioneringsaftale, som forpligter arbejdsgivere til at indgå uddannelsesaftaler. Ellers kommer vi som samfund i en skræmmende nær fremtid til at mangle medarbejdere til at løfte en af vores vigtigste velfærdsopgaver: At pleje og hjælpe de som har brug for det”, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

Reformen koster elever

Jeppe Rosengård Poulsen mener, at det faldende elevtal blandt andet er en konsekvens af erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015.
Først og fremmest betyder reformen, at alle skal have grundforløb på SU. Hovedparten af ansøgerne til SOSU-uddannelsen har familie at forsøge. Det er svært for dem at klare sig på SU i så lang en periode, forklarer han.

“Faren er, at det afholder et stort antal potentielt meget dygtige elever fra at søge inde på uddannelsen. Derfor så vi gerne, at arbejdsgiverne i højere grad bruger mulighederne for at lade uddannelsesaftalen omfatte grundforløbet, så eleverne får løn”, siger Jeppe Rosengård Poulsen.

Reformen har også betydet skærpede adgangskrav i form af 02 i dansk og matematik. Det giver god mening at stille krav til ansøgerne – også til deres boglige færdigheder – men karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver er ikke nødvendigvis det bedste grundlag for at vurdere, om en ansøger er egnet, mener han.

“Vi efterlyser lidt fleksibilitet i adgangskravene. Det er vores erfaring, at SOSU-skolerne har særligt gode muligheder for at løfte en del af de ansøgere, der ikke i første omgang lever op til adgangskravene. Nu afvises de ved døren. Det er en kedelig – og dyr – tendens”, påpeger Jeppe Rosengård Poulsen.

Læs også

Ny gymnasielov: Nye adgangskrav til EUD på vej