Ikke alle kan blive SOSU

23. februar 2024 | Kampagne

En ny kampagne skabt i samarbejde mellem Danske SOSU-skoler, Københavns Kommune og KL skal sætte fokus på den faglighed og personlige kompetencer, det kræver at blive en god SOSU.

Formålet med kampagnen er at tale SOSU-fagene frem. Vi vil rykke ved fordommen om, at alle kan blive SOSU og de misforståelser, der svæver om fagets indhold og kvalitet. Vi vil fortælle, at SOSU-faget er noget, man uddanner sig til, som kræver kompetencer – og at ikke alle har det, der skal til!

Kampagnen består af tre videoer, der på forskellig vis illustrerer, at det, at være en god SOSU, kræver personlige kompetencer, som ikke alle besidder.

Målgrupperne er primært unge i 7.-9. klasse og sekundært deres mødre, som ofte er afgørende for valg af ungdomsuddannelse. Derudover indeholder kampagnen et autokommunikativt element, da den kan booste stoltheden hos både nuværende og kommende SOSU-elever og -medarbejdere. Kampagnen vil køre på forskellige sociale medier samt i alle Nordisk Film-biografer landet over.

Bag kampagnen står vi i Danske SOSU-skoler, Københavns Kommune og KL med FOA, Danske Regioner og Social-, Bolig- og Ældreministeriet som medafsendere.

De tre videoer samt mere information kan findes på socialsundhed.dk

Inspirationskatalog: I mål med SOSU

Inspirationskatalog: I mål med SOSU

Danske SOSU-skoler har i samarbejde med KL udarbejdet et online inspirationskatalog over tiltag i kommunerne, der skal øge gennemførelsen blandt elever på social- og sundhedsuddannelserne. Udfordringen med at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere til...

Videoer om uddannelserne

Videoer om uddannelserne

Danske SOSU-skoler har fået produceret nye uddannelsesvideoer, der skal vise elever fra grundskolen, hvad erhvervsuddannelserne er, og hvilke muligheder de får, hvis de tager en erhvervsuddannelse. Videoerne er tilgængelige og må anvendes af alle, og de ligger også på...

Ny Vestergade 17, 2. sal

1471 København K

sosu@sosu.dk

 

CVR: 29739439

EAN: 5797200085023

Vil du altid være opdateret på, hvad der rører sig?

Følg os på LinkedIn, hvor vi løbende opdaterer,
hvad der rører sig på vores område.