Her finder du seneste høringssvar for Danske SOSU-skoler og B-SOSU.

2018

 

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om forberedende grunduddannelse

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret grunduddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

15. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb 

9. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb

31. januar
Høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.)

30. januar
Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

23. januar
Høringssvar vedr. REU´s udtalelse om rådets indstillinger i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser 

 

Se høringssvar fra 2017