Her finder du seneste høringssvar for Danske SOSU-skoler og B-SOSU.

2019

7. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til lovforslag om Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvenslovforslag

1. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

28. januar
B-SOSU’s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.) 

28. januar
Danske SOSU-skolers høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

16. januar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

Se høringssvar fra 2018