Her finder du seneste høringssvar for Danske SOSU-skoler og B-SOSU.

2019

 

21. november
Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden

1. oktober
Høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år (Ny udbudsmulighed på gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffelse af muligheden for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på uddannelsen til studentereksamen på private gymnasier, optag på adgangskurser og grundforløb plus og sammensætning af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) – Bestyrelserne

1. oktober
Høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almenvoksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år (Ny udbudsmulighed på gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffelse af muligheden for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på uddannelsen til studentereksamen på private gymnasier, optag på adgangskurser og grundforløb plus og sammensætning af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) – Danske SOSU-skoler

26. september
Høringssvar til høring over udkast til revideret bekendtgørelse om folkeskolens prøver

26. september
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven), lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

26. september
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (modelparametre for erhvervsuddannelserne til brug for beregning af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag for 2020 m.v.)

20. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

14. maj
Høringssvar til høring af ny uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

14. maj
Høringssvar til høring af nye uddannelsesordninger for social- og sunhedhedsassistentuddannelsen og social- og sundhedshjælperuddannelsen

3. april
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og udkast til bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved
videregående uddannelser

3. april
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelser om forberedende grunduddannelse (FGU)

7. marts
Fælles høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)

7. marts
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (måling af elevers trivsel)

7. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til lovforslag om Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvenslovforslag

1. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

28. januar
B-SOSU’s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.) 

28. januar
Danske SOSU-skolers høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

16. januar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Se høringssvar fra 2018