Her finder du seneste høringssvar for Danske SOSU-skoler og B-SOSU.

2019

20. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

14. maj
Høringssvar til høring af ny uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

14. maj
Høringssvar til høring af nye uddannelsesordninger for social- og sunhedhedsassistentuddannelsen og social- og sundhedshjælperuddannelsen

3. april
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og udkast til bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved
videregående uddannelser

3. april
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelser om forberedende grunduddannelse (FGU)

7. marts
Fælles høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)

7. marts
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (måling af elevers trivsel)

7. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til lovforslag om Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt udkast til konsekvenslovforslag

1. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

28. januar
B-SOSU’s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.) 

28. januar
Danske SOSU-skolers høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt forskellige andre love (styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

16. januar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Se høringssvar fra 2018