Her finder du høringssvar for Danske SOSU-skoler og B-SOSU fra 2018.

2018

 

7. december
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

6. december
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden og udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

4. december
Høring over landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse 2019

3. december
Fælles høringssvar til høring over ændring af SU-bekendtgørelse og ny bekendtgørelse for om betaling af visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats

3. december
Fælles høringssvar til høring over ændring af SVU-bekendtgørelsen

3. december
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om visse beslutninger med kvalificeret flertal i de første bestyrelser for institutioner for forberedende grunduddannelse

3. december
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om særskilte moduler

28. november
Høring over udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Danske SOSU-skoler

28. november
Høring over udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Bestyrelsesforeningen 

21. november
Høring over ny FVU-bekendtgørelse

19. november
Høring over Udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparatheds-vurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet

30. oktober
Høring over udkast til ny uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse

10. oktober
Fælles høringssvar til høring over udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesniveauer

27. september
Høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven, erhvervsuddannelsesloven og AMU-loven (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag m.v.)

23. august
Høring over lovforslag om et nationalt naturfagscenter

23. august
Høring over lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv.

3. juli
Fælles høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af AMU-loven, AUB-loven, godtgørelsesloven og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen efter- og videreuddannelse og flytning af administration af VEU-godtgørelser m.v.)

3. juli
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.m.

3. juli
Høring om lovforslag om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-forordningen

3. juli
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om midlertidig regulering af institutioner for forberedende grunduddannelse og institutionernes første bestyrelser

22. juni
Høring over udkast til ny uddannelsesordning for uddannelsen til social- og sundhedsassistent

16. april
Fælles høringssvar til høring over forslag til bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om forberedende grunduddannelse

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

19. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret grunduddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

15. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb 

9. februar
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb

31. januar
Høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.)

30. januar
Høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

23. januar
Høringssvar vedr. REU´s udtalelse om rådets indstillinger i forbindelse med forsøg med erhvervsuddannelser 

 

Se høringssvar fra 2017