2016

8. december
Fælles høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse

2. december
Administrative fællesskaber

2. december
Regnskabsaflæggelse, rapportering og revision

18. november
Fælles høringssvar til høring over forslag til ændring af Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Lov om erhvervsuddannelser

16. november
Fælles bemærkninger til indstilling fra REU vedr. institutionsfordelt kvote for grundforløbets 2. del til PAU

14. november
Høringssvar over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsat og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

10. november
Fælles høringssvar til høring over udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning (OBU)

1. november
Fælles høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

1. november
Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

11. oktober
Svar på høring om bestyrelsestjeklisten

28. september
Fælles høringssvar til høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

27. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse (igu)

20. juni
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

15. juni
Fælles høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

10. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent Fælles høringssvar B SOSU Danske SOSU ændring af bekendtgørelser om udbud i udlandet juni 2016

10. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser i udlandet (ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet for erhvervsuddannelserne)

3. juni
Ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet for erhvervsuddannelserne

27. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

25. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til to ændringsbekendtgørelser – kompetencevurdering forud for euv