2017

 

4. december
Fælles høringssvar til høring over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelserne ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (erhvervskandidatbekendtgørelsen) og udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

1. december 
Fælles høringssvar til høring over bekendtgørelse om folkeskolens prøver

29. november
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

23. november
Fælles høringssvar til høring ny SU-bekendtgørelse

20. november
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven

10. november
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, bekendtgørelse om tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning, bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg og bekendtgørelse om Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

6. november
Fælles høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark

23. oktober
Fælles høringssvar til høring over udkast til udstedelse af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksaminer de gymnasiale uddannelser

26. september
Fælles høringssvar til høring over ændring af AUB-loven og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelserne til brug for beregning af praktikpladsafhængige arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregning, ændring af klageproces m.v.).

25. september
Fælles høringssvar til høring vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.).

25. september
Fælles høringssvar til høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksen m.v.).

25. september
Fælles høringssvar til høring over udkast til ændring af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering).

20. september
Høring over forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

29. august
Høring over udkast til bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m. fl.

11. august
Bemærkninger til REU´s høringssvar til høring over forslag til justering af eux

7. august
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelser og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

16. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til ny bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

29. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse – ændring af KUU-optagekvoter

16. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse

25. april
Fælles høringssvar til Folketingets Undervisningsudvalg til høring over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

7. april
Fælles høringssvar til Folketingets Undervisningsudvalg til høring over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

30. marts
Bemærkninger til REU´s høringssvar til høring over ændring af bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio (som følge af gymnasiereformen)

21. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).

16. februar
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.)

26. januar
Fælles høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelser (Indførelse af investe-ringsrammer på selvejeområdet)

18. januar
Høring over udkast til ny konteringsinstruks med tilhørende udkast til retningslinjer for formåls- og SKS-kontering

Se høringssvar fra 2016