Danske arbejdspladser og deres medarbejdere har brug for gode arbejdsmarkedsuddannelser, der er fleksible og tilgængelige, og de skal kunne regne med, at skolerne gør deres bedste for at leve op til alle love og regler og at de samarbejder, hvor det giver mening.

Derfor har leder- og bestyrelsesforeningerne i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske SOSU-skoler udarbejdet et sæt spilleregler for god adfærd, Code of Conduct.

Se Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne