Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne

Danske arbejdspladser og deres medarbejdere har brug for gode arbejdsmarkedsuddannelser, der er fleksible og tilgængelige, og de skal kunne regne med, at skolerne gør deres bedste for at leve op til alle love og regler og at de samarbejder, hvor det giver mening. Derfor har leder- og bestyrelsesforeningerne i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske SOSU-skoler udarbejdet et sæt spilleregler for god adfærd, Code of Conduct.

Se Code of Conduct for AMU

____________________________________________________________________________________________________________________

Social- og sundhedsskolernes samarbejdsaftale om AMU-udbud 2019

Medlemskredsen i Danske SOSU-skoler, der omfatter samtlige udbydere af erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, har indgået en samarbejdsaftale om udbud og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser. Aftalen omfatter endvidere institutionernes samarbejde om udbud af arbejdsmarkedsuddannelser for pædagogiske assistenter.

Se samarbejdsaftale om AMU-udbud 2019