Bestyrelsen

Lars Bo Breddam

Formand

Susanne Linnet

Næstformand

Hanne Skyum Pedersen

Kasserer

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Nanna Højlund

Suppleant

Finn Stengel Pedersen

Suppleant