Bestyrelsen

Lars Bo Breddam

Formand

Nanna Højlund

Næstformand

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Hanne Skyum Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Susanne Linnet

Suppleant

Finn Stengel Pedersen

Suppleant