Bestyrelsen

Lars Bo Breddam

Formand

Nanna Højlund

Næstformand

Hanne Skyum Pedersen

Kasserer

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Susanne Linnet

Suppleant

Finn Stengel Pedersen

Suppleant