Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne

B-SOSU er interesseforening for bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne i Danmark.


Foreningen har følgende formål:

  • at varetage social- og sundhedsskolernes interesser over for Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder
  • at sikre et samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne og
  • at koordinere samarbejde med andre foreninger og organisationer om opgaver af fælles interesse.

Social- og sundhedsuddannelserne er meningsfulde uddannelsestilbud til mennesker, der ønsker at arbejde med mennesker.

Bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne er ansvarlige for, at skolerne kan udbyde kvalificerede erhvervsrettede velfærdsuddannelser, der kan leve op til efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Dette understøttes af B-SOSU, som arbejder politisk og organisatorisk for, at skolerne fortsat kan uddanne faglært arbejdskraft til velfærdssamfundets kerneområder.

 

Medlemmer af SOSU-skolernes bestyrelser kan tilmelde sig B-SOSU’s nyhedsbrev via denne formular