Danske SOSU-skoler inviterer til skoleledere og -bestyrelser, parter og andre interessenter til årsmøde 2021 på Hotel Opus i Horsens den 20.-21. september.

 

Programmet for dagene ser således ud:

20. september

10:10 – 10:40 Velfærdsstatens dilemmaer
Ved Nina Smith, formand for Reformkommissionen

10:40 – 11:20 OBS: Oplysninger til Bureaukrater om SOSU’er
Ved Sidsel Vinge, konsulent, foredragsholder og debattør

11:20 – 12:15 Paneldebat om tilstrækkeligt kvalificerede velfærdsmedarbejdere
• Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Løn-og Praksisudvalg og regionsrådsformand i Region Midtjylland (A)
• Torben Klitmøller Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren FOA
• Kristian Heunicke, direktør for KL

12:15 – 13:30 Frokost

13:30 – 14:10 Rekruttering til branchen
Ved Brian Rosenberg, direktør, Carelink

14:10 – 14:50 Rekruttering fra folkeskolen
Ved Esben Suurballe Christensen og Rune Platz, uddannelseskonsulenter, SOSU Nord.

14:50 – 15:30 Nydanskere som en vej i rekrutteringen
Ved Per B. Christensen, formand for Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

15:30 – 16:15 Pause og besøg Videnscentrene

16:15 – 16:45 Øget gennemførelse i Fredensborg Kommune
Ved Maj Britt Andreasen og Stina Kirstein, uddannelseskonsulenter, Fredensborg Kommune.

16:45 – 17:30 Perspektiver på kvalitet i erhvervsuddannelserne
Ved Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA

17:30 – 18:15 Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet
Ved afdelingschef Jesper Nielsen

18:15 – 19:00 Socialt samvær

19:00 – 22:00 Middag + underholdning

21. september

09:00 – 10:00 Paneldebat: Vejen til minimumsnormeringer går gennem PAU
• Kim Henriksen, sektorformand for Pædagogisk sektor, FOA
• Elisa Rimpler, formand, BUPL
• Birgitte Mikkelsen, uddannelsesleder, UC VIA
• Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør, Randers Social- og Sundhedsskole
• Signe Nielsen, formand, Forældrenes Landsorganisation FOLA
• Tanja Nyborg, direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune

10:00 – 10:15 Formiddagspause

10:15 – 12:00 Bestyrelses- og ledelsesspor

12:00 – 12:30 Frokost