Uddannelser

Social- og sundhedshjælperSocial- og sundhedsassistentPædagogisk assistentEUX Velfærd - faglært og studentVejene til en uddannelse i livskvalitet

Danske SOSU-Skoler

Danske SOSU-skoler er foreningen for skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser.

Foreningen har 14 medlemsskoler. 1 på Færøerne og 13 i Danmark. En del af skolerne i Danmark har flere afdelinger i deres lokalområde, så der er sikret en god geografisk spredning i udbuddet af social- og sundhedsuddannelser i Danmark.

Danske SOSU-skoler er ledernes og skolernes politiske interesseorganisation og er f.eks. høringsberettigede for social- og sundhedsskolerne. Foreningen tegnes af formandskabet for Danske SOSU-skoler og understøttes af sekretariatet.

Danske SOSU-skoler har en god tradition for meget engagerede medlemmer, der deltager aktivt i udviklingen af social- og sundhedsuddannelserne, både lokalt og nationalt.

Facebook

Twitter


Vigtig beslutning at prioritere 100% genåbning for erhvervsuddannelser fra på onsdag! Vi glæder os til at byde ALLE vores elever og medarbejdere velkomne tilbage på skolerne #sosu #eud #genaabning https://t.co/Zn2Wbzpywe sosu_skolerne photo

Succesen med erhvervsuddanelserne afhænger meget af, om vi kan skabe sømløse overgange mellem skole og praktiktid. Eleverne skal opleve uddannelsen som et samlet forløb og med tid til læring #dkpol #eud #uddpol https://t.co/jwwfPAJ0il

Aktuelt

Alle nyheder