logo

Ny dimensioneringsaftale slagter SOSU-uddannelserne


Den nye aftale skærer dramatisk i antallet af praktikpladser på SOSU-området, og det kommer til at få alvorlige konsekvenser på både individuelt og samfundsmæssigt niveau, advarer Ebbe Lilliendal, formand for B-SOSU, SOSU-skolernes bestyrelse.

Den 31. august faldt en ny aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og LO om dimensionering, det vil sige minimumantallet af praktikpladser, af social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse på plads. 

dimensionering graf3 pngDen nye dimensionering barberer kraftigt antallet af praktikpladser på SOSU-området i forhold til kommunernes udmelding for 2016. Antallet af praktikpladser for social- og sundhedshjælpere skæres ned til 2.200 mod tidligere 7.317 årlige aftaler. Praktikpladserne for pædagogiske assistenter mere end halveres til kun 700 årlige aftaler.

 

Eneste positive tiltag i aftalen er, at flere skal uddannes som social- og sundhedsassistenter. Her øges antallet til 5.000 årlige praktikpladser mod cirka 4.000 i år. Samlet set bliver der omkring 5.000 færre praktikpladser. 

Aftalen kommer til at få alvorlige konsekvenser både for den enkelte, uddannelserne og samfundet, mener Ebbe Lilliendal, formand for B-SOSU, SOSU-skolernes bestyrelse.


”Det er paradoksalt, at man vælger at skære så kraftigt i landets mest populære erhvervsuddannelser. Man fratager både den enkelte potentielle elevs muligheder for at tage en erhvervsuddannelse og fjerner forudsætningen for også fremover at kunne varetage en af velfærdssamfundets fornemmeste opgaver: At pleje og drage omsorg for de, der har brug for det”, siger Ebbe Lilliendal, formand for B-SOSU, SOSU-skolernes bestyrelse.

Tallene for optagede elever på erhvervsuddannelserne i sommeren 2016 viser nemlig, at SOSU-uddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse er de to mest populære erhvervsuddannelser.


Top 5 over mest populære erhvervsuddannelser*

Top 5 uddannelser Antal optagne elever
SOSU-uddannelsen 2.173
Den pædagogiske assistentuddannelse 1.601
Detailhandel med specialer 1.305
Elektriker 895
Træfagenes byggeuddannelse 871

* med udgangspunkt i optag til grundforløb 2 sommeren 2016.
Kontakt
Ebbe Liliendal, formand for B-SOSUs bestyrelse
Telefon: 21 72 33 80
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Michael Esmann, sekretariatschef Danske SOSU-skoler
Telefon: 42 41 35 01
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne har et stærkt fokus på de helt unge, der skal tiltrækkes direkte fra folkeskolen. Det er fornuftigt, for vi har brug for de unge på erhvervsuddannelserne. Men på erhvervsuddannelserne har vi flest af de lidt ældre elever, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, og skal vi have faglært arbejdskraft nok i fremtiden, har vi brug for disse elever.

Læs mere...

Endelig er erhvervsuddannelsesreformudspillet blevet offentliggjort. Der er mange spændende takter i udspillet, og samtidig er der ting, vi er nødt til at være særligt opmærksomme på. Et af de helt centrale formål med reformen er, at erhvervsuddannelserne skal være mere attraktive for de unge blandt andet som følge af øget kvalitet i erhvervsuddannelserne. Derfor har regeringen opstillet skærpede krav til at blive optaget på en erhvervsuddannelse, og det er helt udtalt regeringens intention, at der er en målgruppe, som ikke kan og skal optages på erhvervsuddannelserne. Dette er en tydelig præmis igennem reformudspillet.

I det følgende gennemgår vi hovedelementerne i udspillet, og vi forsøger at opstille de ændringer, der er specifikke for social- og sundhedsskolerne. Derudover giver vi en skitse af processen frem mod implementeringen af reformen medio 2015 og endelig har vi opstillet en række spørgsmål, som vi aktuelt forsøger at få besvaret i ministeriet.

Læs mere...

Der er ros til regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne fra Danske SOSU-skoler, som bl.a. udbyder Danmarks største erhvervsuddannelse, social- og sundhedsuddannelsen.
Regeringen vil styrke fagligheden i erhvervsuddannelserne, og samtidig rummer udspillet et 1-års grundforløb. Begge forslag har opbakning fra Danske SOSU-skoler.

EUD-reformen står for døren, hvis de mange rygter taler sandt. Det forlyder, at der kommer et forslag inden for de næste to uger. Mange aktører er gået til stålet i medierne, og debatten er meget fokuseret omkring adgangskriterier til erhvervsuddannelserne.

Danske SOSU-skoler støtter nedsættelsen af Erhvervsuddannelsesudvalget. Det er påtrængende, at erhvervsuddannelsernes interessenter i fællesskab tager hånd om de udfordringer, der er på erhvervsuddannelsesområdet. Der er behov for nytænkning og forpligtende tilsagn fra alle parter om i fællesskab at løfte erhvervsuddannelserne.

Med dette papir vil vi gerne give et bidrag fra Danske SOSU-skoler.

Læs mere...

Danske SOSU-skoler har med interesse læst LO og DA’s fælles udspil til reform af erhvervsuddannelserne. Udspillet indeholder flere perspektivrige forslag. I dette papir vil vi særligt forholde os til de punkter i udspillet, hvor vi finder, der er behov for yderligere drøftelser og præciseringer for at undgå utilsigtede konsekvenser af forslagene.

Læs mere...