logo

 

Danske SOSU-skoler mener, at voksen- og efteruddannelse (VEU) er af afgørende betydning for produktiviteten og kvaliteten i velfærdsydelserne, fordi VEU løbende er med til at kvalificere arbejdsstyrken så den matcher de skiftende kompetencebehov, som arbejdsmarkedet har. VEU-systemet skal være det naturlige sted, hvor velfærdsområdets medarbejdere vedligeholder og styrker deres faglige kompetencer. VEU skal samtidig være det system, der løfter de ufaglærte til faglærte. Danske SOSU-skoler vil arbejde for at gøre VEU-systemet så fleksibelt og sammenhængende som muligt, så det også i fremtiden kan være understøttende for det danske arbejdsmarked.  Målet er, at VEU-systemet i højere grad end i dag nyder anerkendelse for dets evne til at kvalificere den faglærte og ufaglærte arbejdsstyrke, og at dette udmøntes i en stigning i antallet af personer, der kvalificeres gennem VEU-systemet. 

 

Læs strategien her