logo

11. august
Bemærkninger til REU's høringssvar til høring over forslag til justering af eux

7. august
Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelser og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse)

16. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til ny bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

16. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse

25. april
Fælles høringssvar til Folketingets Undervisningsudvalg til høring over udkast til beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

7. april
Høringssvar til høring over ændring af bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio (som følge af gymnasiereformen)

30. marts

Bemærkninger til REU´s høringssvar til høring over ændring af bekendtgørelser om uddannelsesparathed og studievalgsportfolio (som følge af gymnasiereformen)

21. februar

Fælles høringssvar til høring over forslag til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).

16. februar

Bemærkninger til REU´s høringssvar til høring over forslag til lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.)

26. januar

Fælles høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelser (Indførelse af investe-ringsrammer på selvejeområdet)

8. december

Fælles høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse

2. december

Administrative fællesskaber

2. december

Regnskabsaflæggelse, rapportering og revision

22. november

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

18. november

Fælles høringssvar til høring over forslag til ændring af Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Lov om erhvervsuddannelser

16. november

Fælles bemærkninger til indstilling fra REU vedr. institutionsfordelt kvote for grundforløbets 2. del til PAU

14. november

Høringssvar over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæf-tigelsesindsat og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

10. november

Fælles høringssvar til høring over udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning (OBU)

1. november

Fælles høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

28. september
Fælles høringssvar til høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

27. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse (igu)
20. juni
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
15. juni

Fælles høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
10. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
10. juni
Fælles høringssvar til høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser i udlandet (ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet for erhvervsuddannelserne)
3. juni

Ikrafttræden af lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet for erhvervsuddannelserne
27. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent
25. maj
Fælles høringssvar til høring over udkast til to ændringsbekendtgørelser – kompetencevurdering forud for euv

14. december

Høringssvar vedrørende 6-ugers jobrettet uddannelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

7. december

Høring over udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

4. december - fælles høringssvar

Høring over SU- bekendtgørelse

24. november

Høring over bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

28. oktober - fælles høringssvar

Fælles høringsvar til høring over udkast til bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

23. oktober - fælles høringssvar

Høring over udkast til ”Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og visse andre love på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

16. oktober

Høring af ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

15. oktober 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

8. september - fælles høringssvar

Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om bevaring og kassation for uddannelsesinstitutioner

31. august

Høringssvar vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v.

15. juni - fælles høringssvar

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

18. maj

Høring over bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

18.marts

Høring over bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer

5.marts 

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

26. januar 

Høringssvar til udkast til forslag til lov om udbud af uddannelser i udlandet

15. januar

Høring over ændring af SU-loven m.fl.

2. januar

Høring over udkast til to bekendtgørelser vedrørende EUX