logo

Her kan du finde mere om Danske SOSU-skolers uddannelsespolitiske holdninger og udmeldinger og du kan finde mere om foreningens analyser. Du kan også læse om Danske SOSU-skolers strategi frem til 2015, ligesom du kan finde foreningens seneste høringssvar.

Danske SOSU-skoler løfter skolernes uddannelsespolitiske interesser, fordi erhvervsuddannelsesområdet, som skolerne skal agere i, er et område, der præges af mange og ofte divergerende interesser. Der er mange områder, hvor skolerne har brug for at italesætte holdninger til uddannelsespolitikken, som er baseret på, hvordan virkeligheden ser ud rundt om i landet. Danske SOSU-skoler løfter skolernes interesser med udgangspunkt i egne og andres analyser og input fra social- og sundhedsskolerne landet over.

Endelig er Danske SOSU-skoler også en repræsentant for social- og sundhedsskolerne, og derfor får foreningen mange henvendelser fra blandt andet Undervisningsministeriet, som ønsker foreningens input i forhold til lovforslag og bekendtgørelsesændringer. Derfor udarbejder foreningen løbende høringssvar på forskelligartede forespørgsler.