logo

Social- og sundhedshjælper

Er du den gennemgående person i borgerens liv?  Så er uddannelsen som SOSU-hjælper noget for dig.

Uddannelsen som SOSU-hjælper er for dig, der vil arbejde med at gøre en forskel for andre mennesker. Formålet er at fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som SOSU-hjælper støtter og motiverer du den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

 

Social- og sundhedsassistent

Har du blik for helheden og vil du tage ansvar? Så bliv SOSU-assistent.

Uddannelsen som SOSU- assistent er for dig, der vil arbejde med mennesker. For dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

Læs mere om uddannelsen som social- og sundhedsassistent

 

Pædagogisk assistent

Vil du motivere og understøtte børn, unge og voksne i forhold til trivsel og udvikling? Så gå pædagogisk assistent-vejen.

Under uddannelsen bliver du en stærk praktiker, der er kan igangsætte og tilpasse pædagogiske aktiviteter, som motiverer og understøtter trivsel og udvikling hos målgruppen. På den pædagogiske assistent-uddannelse får du teoretisk viden om og stor praktisk erfaring til at arbejde professionelt, pædagogisk med såvel børn, unge og voksne. En pædagogisk assistent arbejder i dagplejen, daginstitutioner, fritidsklubber eller på skoler. Det kan også være i døgninstitutioner for unge, voksne og ældre med fysiske eller psykiske handicap. Der er stort set lige meget skole som praktik.

 

EUX Velfærd – Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag 

Du har mulighed for at tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent med EUX. EUX Velfærd er for dig, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, der giver dig studiekompetencer og endnu flere muligheder for senere uddannelse. Du får mulighed for at fordybe dig i teorien og få en stærk praktisk erfaring igennem dine praktikperioder. EUX giver dig mulighed for både job direkte efter uddannelsen og at uddanne dig videre. En uddannelse på EUX Velfærd varer 3 år, 6 måneder og 3 uger.

 

grafik udd vejen finalweb 

 

Se en video, der viser, hvad det vil sige at arbejde med at skabe livskvalitet og se en oversigt over skolerne


Lovgivning og uddannelsesordninger

Uddannelsernes form og indhold er reguleret af lovgivning og uddannelsesordningerne for de enkelte uddannelser.

Du kan læse mere om lovgivningen og finde de relevante uddannelsesordninger her.

 

Find din skole

Der er i alt 16 skoler i landet. Her under kan du finde alle SOSU-skolerne og deres hjemmesider, så klik dig videre og læs mere om uddannelserne.
 

Jylland

Fyn

Sjælland og øerne