logo

Danske SOSU-skoler er foreningen for ledere på institutioner, der udbyder grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Foreningen har 16 medlemsskoler. 1 på Færøerne og 15 i Danmark. Flere af skolerne i Danmark har afdelinger i deres lokalområde, så der er sikret en god geografisk spredning i udbuddet af social- og sundhedsuddannelser i Danmark.

Danske SOSU-skoler er ledernes og skolernes politiske interesseorganisation og er f.eks. høringsberettigede for social- og sundhedsskolerne. Foreningen tegnes af bestyrelsen og understøttes af sekretariatet.

Danske SOSU-skoler har en god tradition for meget engagerede medlemmer, der deltager aktivt i udviklingen af uddannelserne, både lokalt og nationalt.The Association of Basic Social and Health Care Colleges in Denmark is the association of leaders of institutions providing social and health care education.

The association embraces all seventeen social and health care colleges in Denmark as members; one institution in the Faeroe Islands and sixteen in Denmark. Numerous institutions in Denmark have several branches in their local region, ensuring a geographical spread in the supply of social and health education in Denmark.

The Association of Basic Social and Health Care Colleges in Denmark is the professional body of leaders and colleges. The association is entitled to be heard in legislative and regulative matters concerning social and health care colleges.

The association is constituted by the Board and supported by the Secretariat.
The association enfolds committed members who are active and involved in the development of education both locally and nationally.