logo

VEU-udvalgets medlemmer

Lene Kvist - Direktør, SOSU Nord

Elsebeth Meldgaard - Direktør, SOSU C

Lis Fibæk Laursen - Uddannelseschef, SOSU Århus

Kim Madsen – Kursuschef, SOSU Silkeborg

Anne Mette Vind - Uddannelseschef, SOSU Herning

Helle Damsgaard - Leder af kursus- og udviklingsafdelingen, SOSU STV

Line Møller Grosen - Udvalgssekretær og konsulent, sekretariatet

VEU-udvalgsmøde den 11. november 2014

VEU-Udvalget holdt møde d. 11. november 2014. Dagsordenen koncentrerede sig om de ændringer, der opstår på voksen og efteruddannelsesområdet som følge af ændringerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringerne træder i kraft i 2015 og byder på en række muligheder for skolerne – ikke mindst i form af de såkaldte ”positivliste” forløb, der skal erstatte 6-ugers selvvalgt uddannelse for ledige. Herudover er der en række muligheder i regionale puljer til løft af ufaglærte til faglært status. Udvalget gennemgik de igangværende høringer om godtgørelse og deltagerbetaling og gjorde enkelte bemærkninger til forslagene. Derudover diskuterede VEU-valget garanti-kurser. Herunder det oplæg til liste over kurser som EPOS – det faglige efteruddannelsesudvalg – har foreslåset. Sekretariatschef John Steffensen, SEVU, kom til mødet og deltog i en diskussion med udvalget om rammer og vilkår for garantikurserne. Dialogen herom fortsætter, idet EPOS dog skal afklare enkelte udstående tekniske og juridiske spørgsmål, før skolerne kan tage endelige stilling til EPOS udspil.  Næste møde i udvalget er d. 27. januar 2015.

Referat af VEU-møde den 1. april 2014

Referat af VEU-møde den 30. januar 2014