logo

Ø&A-udvalgets medlemmer

Mogens Kragh Andersen – Formand for udvalget, Direktør, SOSU Fyn

Anette Bilde Thoft – Uddannelseschef, SOSU Nord

Peter Wright Jørgensen – Afdelingschef, SOSU Fyn

Steen Ib Kjeldsen – Chef for økonomi, ressourcestyring og administration, SOSU FVH

Mogens Schlüter - Udviklingschef SOSU Fyn

Michael Esmann - Udvalgssekretær og sekretariatschef, sekretariatet

I regi af økonomi- og administrationsudvalget har Danske SOSU-skoler udarbejdet en pixi-administrationshåndbog. Håndbogen er udarbejdet på baggrund af en rundspørge til alle landets social- og sundhedsskoler om gældende praksis på især arkiveringsområdet, samt en efterfølgende henvendelse til relevante offentlige myndigheder.

Indholdet kan udvides, hvis der er behov for det, ligesom der vil være en løbende opdatering og ajourføring af indholdet, når der fastlægges nye regler, og den igangværende digitalisering fortsætter på flere nye områder. Det er derfor vigtigt, at pixi-administrationshåndbogen ikke opfattes som endelig. Hvis der er indhold i håndbogen, som bør opdateres, bedes skolerne henvende sig til sekretariatet.

I kan finde den nyeste version af pixi-administrationshåndbogen her.