logo

EUD-udvalgets medlemmer

Lisbeth Nørgaard - Formand for udvalget og direktør, SOSU Esbjerg

Carina Starostka Villadsen – Uddannelseschef, SOSU Sjælland

Elsebeth Meldgaard - Direktør, SOSU C

Hanne Stilling-Meilgaard – Vicedirektør, SOSU Nykøbing Falster

Jakob Lindberg Jensen – Uddannelseschef, SOSU Nord

Karen Brix Roed – Vicedirektør, SOSU Silkeborg

Jakob Lindberg Jensen - Uddannelseschef, SOSU Nord

Thomas Bøgelund Thomsen - Chef for nye uddannelser, rekruttering, optag og fastholdelse, SOSU FVH

Helle Olsen - Udviklingschef, SOPU

Michael Kümmel - Udvalgssekretær og chefkonsulent, sekretariatet

EUD-udvalgsmøde den 30. oktober 2014

EUD-udvalget holdt et fuldtalligt møde d. 30. oktober 2014. Udvalget drøftede bl.a. Kombineret Ungdomsuddannelse, som en del skoler deltager i via konsortier med andre udbydere. I forlængelse heraf drøftede udvalget også det udkast til bekendtgørelse om 10-klasse og EUD 10, der har været i høring. Revisionen af PAU blev også berørt, idet en arbejdsgruppe p.t. samarbejder med PASS om udfyldelse af rammerne for de uddannelsesspecifikke fag.  Endeligt drøftede udvalget også den generelle fremdrift i EUD-reformen og de udfordringer, den stiller skolerne overfor. Udvalget besluttede, at der skal afholdes et medlemsmøde d. 5. februar 2015. På dette møde vil udvalget arbejde for at samle svar på nogle af alle de specifikke og tekniske spørgsmål, der opstår efterhånden som retsgrundlaget for reformen færdiggøres. Fokus på medlemsmødet bliver grundforløbene (GF1 Og GF2) og overgangsordningerne til hovedforløbet. Sekretariatet udsender indkaldelser og står for det praktiske. Næste møde i udvalget er d. 12. januar 2015.

Referat af EUD-møde den 18. marts 2014