logo

Formålet med de stående udvalg i Danske SOSU-skoler er at skabe fora, som kan rådgive og give input til bestyrelsen og sekretariatet inden for udvalgets arbejdsområde.

En væsentlig del af udvalgenes arbejdsopgaver udstikkes af bestyrelsen, men udvalgene har derudover til opgave at gøre bestyrelsen opmærksom på særlig forhold, der bør løftes i foreningens regi. Udvalgene kommer med indstillinger til bestyrelsen inden for udvalgets arbejdsområder.

De tre udvalg er:

  • Erhvervsuddannelsesudvalget (EUD-udvalget)
  • Voksen- og efteruddannelsesudvalget (VEU-udvalget)
  • Økonomi- og Administrationsudvalget (Ø&A-udvalget)

Et udvalg består af 3-6 medlemmer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsmedlemmer er ledere med en særlig viden og interesse for det aktuelle udvalgs arbejdsområde.

Læs udvalgskommissoriet her.