logo

Social- og sundhedsskolerne har i årenes løb dannet forskellige regionale og nationale netværk.
Nedenfor er en liste over en lang række af netværkene, samt kontaktpersoner.

Hvis I kender til øvrige netværk, er I meget velkommen til at kontakte foreningen via sekretariatet.

Netværk for Praktikpladsopsøgende arbejde for PA og SOSU

Netværket er opstået på baggrund af SOSU-skolernes indsats omkring praktikpladsopsøgende arbejde

Formålet er:
• At drage nytte af hinandens erfaringer og viden og bruge denne i fællesskab til at udvikle og forbedre indsatsen
• At få en mere effektiv og hurtig afklaring af nye tiltag
• At få udbytte af hinandens materiale og eventuelt udarbejde fælles materiale

Kontaktperson: Jytte Solhøj, udviklingskonsulent SOSU Nord, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SOSU KOM-netværket

Netværket fungerer som et fælles fagligt forum for kommunikationsmedarbejdere på de danske social- og sundhedsskoler.
Her udveksles erfaring med kommunikation og hentes faglig sparring.
Kontaktperson: Tanja Aas, kommunikationsmedarbejder hos Danske SOSU-skoler, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
.

SOP netværket
Netværket fungerer i høj grad på inspirationsniveau, bl.a. i forbindelse med Skills samt arbejdet med det praktikpladssøgende arbejde. Netværket mødes ca. to gange årligt.
Kontaktperson: Hanne Stilling, vicedirektør på SOSU Nykøbing Falster.

PAU-netværket
Netværket består af ledere på PAU-området og har bl.a. til formål at facilitere erfaringsudveksling mellem skolerne samt skabe synlighed om den pædagogiske assistentuddannelse. Netværket afholder desuden en årlig temadag om PAU.
Kontaktperson: Elin Holm, afdelingsleder på SOSU C.

Erfagruppe for Kvalitetsmedarbejdere
Netværket består af en række AC-medarbejdere og lign. fra de forskellige social- og sundhedsskoler. Netværket har fokus på skolernes kvalitetsarbejde fx i forbindelse med frafald, fravær, elevtrivselsundersøgelser og undervisningsevaluering.
Kontaktperson: Sara Marie Jensen, sekretariatsmedarbejder på SOSU Nord.

GF netværket
Netværket består af ledere på grundforløbsområdet og har blandt andet til formål at facilitere videndeling mellem skolerne. Netværket mødes 1-2 gange årligt og arrangerer en grundforløbskonference for alle undervisere og ledere 1 gang årligt (marts).
Kontaktperson: Doris Jensen, uddannelseschef, SOSU Silkeborg