logo

B-SOSU er interesseforening for bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne i Danmark. Foreningen har følgende formål:

  • at varetage social- og sundhedsskolernes interesser over for Børne- og Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder,
  • at sikre et samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne og
  • at koordinere samarbejde med andre foreninger og organisationer om opgaver af fælles interesse.

Social- og sundhedsuddannelserne er meningsfulde uddannelsestilbud til mennesker, der ønsker at arbejde med mennesker. Bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne er ansvarlige for, at skolerne kan udbyde kvalificerede erhvervsrettede velfærdsuddannelser,der kan leve op til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Dette understøttes af B-SOSU, som arbejder politisk og organisatorisk for, at skolerne fortsat kan uddanne faglært arbejdskraft til velfærdssamfundets kerneområder.